เกี่ยวกับ
ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก แต่ก็นับได้ว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ในทวีปเอเชีย นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างโตเกียวและเกียวโตแล้ว ยังมีเมืองอื่นๆ อีกมากมายที่มีความสวยงาม รวมทั้งอาหารและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
เราอยากให้คุณมาค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นผ่านทางภาพถ่ายเหล่านี้

บริษัทผู้ดำเนินการ
บริษัท วัน เนต จำกัด
ชั้น 2 อาคาร BASE XENO 14-3 ตำบลเท็มโปซัง เมืองคะโงะชิมะ จังหวัดคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น 8900032